کنترل فرآیند گسسته در شرکت محورسازان ایران خودرو با رویکرد فازی
46 بازدید
محل نشر: مدیریت صنعتی(دانشگاه تهران) » پاییز و زمستان 1387 - شماره 1 » 18 صفحه - از 89
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی